Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Barnehagedrift
Offentlige dokumenter
Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn
Nå skal språket til alle landets barn undersøkes på helsestasjonene. Det har kommet nye retningslinjer for norske helsestasjoner, og for første gang anbefaler de observa
Aktuelt lovverk
Hvor finner jeg reglene om ferie?
Det nærmer seg ferietid, og det kan være greit å gå gjennom reglementet omkring ferieavvikling.
Annen nyttig informasjon
Tenk før du taster
Her finner du Redd barnas brosyjre, "Tenk før du taster!". Dette er en veileder om sikkerhet rundt barns bruk av internett.
Barnehagejuss
Endringer i formålsparagrafen barnehageloven § 1
Her problematiseres aspekter ved den nye formålsparagrafen.