Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Spesped
Funksjonshemminger og diagnoser
Barn med ryggmargsbrokk
Hva er ryggmarksbrokk, og hva kan barnehagen gjøre for å legge til rette for barn som er rammet?
Lover og forskrifter
Vedrørende rettigheter for barn med funksjonshemming
Tone Rebbestad hjelper deg å finne frem i jungelen av lover og regler som gjelder for barn med funksjonshemming.
Tilpasset opplæring og spesped
Forutsetninger for vellykket tilpasset opplæring i barnehagen
I denne artikkelen gir vår spesialpedagog deg et lite innblikk i sin hovedoppgave om tilpasset opplæring i barnehagen
Metoder og tiltak
Jeg lærte å si hjelp
”Tegn til tale” – en vei til språket for enkelte.
Samarbeid
Skjer det veiledning i barnehagen din?
Veileder og barnehagen bør sette opp en veiledningskontrakt når det blir avtalt veiledning. Her er et forslag til hva som bør vær med i kontrakten.
Annet spesialpedagogisk stoff
Nettverk for ekstraressurser i barnehager
Hvis du skal satse på kompetanseheving og kvalitetsutvikling i din barnehage er det viktig at du inkluderer alle.