Logg inn:
lekforlivet
Barn og forskere er enige:
Det viktigste er å få leke.
Forsvar lekens plass i barnehage og skole!
Presenteres i samarbeid med:
Hva kjenner du på?
GameImage

Legg frem fem-seks gjenstander på et bord. Det må være gjenstander som barna kjenner til. Man kan gjerne kategorisere, slik at barnet vet at det er ulike typer leker, kjøkkenredskaper (ikke skarpe!) osv. Så kommer barna inn en og en, med bind for øynene, og får kjenne på de ulike tingene og skal da gjette så mange som mulig.

Dette trenger du av utstyr:
Type lek: