Logg inn:
Lek for livet
Lek for livet: Tanken bak
Barnas rett til å leke trues av økt læringstrykk og ambisjoner for framtidas brutto nasjonalprodukt. Men barna har alltid visst det. Barnehagelærerne har ment det lenge. Og nå er også forskningen utvetydig : Nøkkelen til gode liv, både i dag og i morgen, er leken. Målet med kampanjen «Lek for livet» er å styrke lekens vilkår i barnehage og skole. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om lek, inspirasjon og lekelyst gjennom hele 2015.
Hvorfor har en del barn vansker med å komme med i leken? Hvorfor tar noen barn aldri initiativ til lek med andre?
De voksne må delta i leken. De må være med. De må ned på gulvet, sammen med barna. Da skjer det noe!
Vi vet hvor stor betydning leken har i barns liv, likevel blir barns lek stemoderlig behandlet
Selv om disse teoriene kan betraktes som foreldede, har de påvirket mer moderne leketeoretikere og pedagoger
Utearealet i barnehagen blir redusert samtidig som arealet til parkering forblir uendret.
Lek og læring brukes om hverandre som om de var to sider av samme sak. Det er de ikke.
Hvordan legger man til rette for god rollelek? Vi har snakket med to barnehager som har leken høyt på prioriteringslisten.
Er det noe du godt kunne tenke deg å leke som du ikke har prøvd ennå?
"Barnet er i leken mens læringen er i barnet."
Lek er barns primære arena for å uttrykke seg. Derfor er det helt avgjørende at barn får tid og rom til å leke.
God rollelek kommer ikke av seg selv. Barn trenger inspirasjon, materialer og lekekloke voksne.
I en tid hvor mange har meninger om hva barnehagen skal bruke tiden på er det ekstra viktig å holde fast ved kunnskapen om lekens betydning.

Med levende eksempler beskriver forfatteren Margareta Öhman hva som skjer med barna i leken...
Les mer om boka her
barnehagefolk
logo
Barnehagefolk er tidsskriftet for faglig fornyelse og engasjement. Numrene er temabaserte og består hovedsaklig av fagartikler, men også debatt, forskningsjournalistikk og skildringer fra praksis. Nummer 2. 2011 hadde lek som tema. Les mer om Barnehagefolk
Inspirasjon og lekeglede
Små barns forhandlinger i lek
Forfatterens hovedfokus i denne boka er de yngste barnehagebarnas relasjoner og samspill gjennom forhandlinger i lek.
Les mer om boka her