Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Hvilken kunnskap tror vi på?
Etter hvert som man har oppdaget barndommens betydning er det også flere som vil påvirke og være bidragsytere til den kunnskapen som skal styre barnehagens innhold og metoder. Det er strid om «sannhetene» om hva som er godt og viktig i barns oppvekst og en velutviklet fagkritisk sans er like viktig som åpenhet for ny kunnskap.
siste artikler (124)
Etter hvert som man har oppdaget barndommens betydning er det også flere som vil påvirke og være bidragsytere til den kunnskapen som skal styre barnehagens innhold og metoder. Det er strid om «sannhetene» om hva som er godt og viktig i barns oppvekst og en velutviklet fagkritisk sans er like viktig som åpenhet for ny kunnskap.
Men alt for ofte tar de voksne leken for gitt og lar barna klare seg selv.
Er det noen motsetning mellom å bygge den pedagogiske virksomheten på vedtatte læreplaner, og å ta utgangspunkt i barns interesser og perspektiv?
– Hver eneste dag i barnehagen er rikelig fylt av situasjoner, møter og opplevelser som vi verken kan forutse eller planlegge i detalj. Disse mulighetene må vi utnytte, sier Birgitte Fjørtoft. Hun har skrevet bok om Læringens ville veier.
Kryddersursild, pinnekjøtt, multekrem, sandkaker og kakemenn – det var noen av matrettene som ble laget og servert i Læringsverkstedet Julebygda barnehage før jul i fjor. Men barnehagen har fokus på tradisjonsmat hele året.
Hvorfor går ikke tallet på mobbetilfeller ned, selv om alle ønsker det? Vi må jobbe mer med de voksnes holdninger og handlinger, mener professor Ingrid Lund.
Har du lyst på en ny utfordring, eller kjenner du noen som absolutt burde søke på denne jobben?
Hvilke konsekvenser får den nye rammeplanen for barnehagens ledere?
Straume barnehage har realfag som ett av sine satsningsområder. De har også evne til å tenke stort – så stort som hele verdensrommet!
Kirketunet barnehage fikk årets digitale barnehagepris fra Senter for IKT i utdanningen. Prisen fikk de for prosjektet Bobler, der de minste barna er i sentrum.
Hvordan lager man en båt? spurte Andreas i Småtjern barnehage. Spørsmålet ble starten på fire år med båtforskning – og gav barnehagen Forskerfrøprisen 2016.
Grundig analyse og gode verktøy er to forutsetninger for å kunne utvikle en bedre barnehage
Vi må ikke bli så fornøyd med oss selv at vi står helt stille. Dynamikk er helt nødvendig dersom en organisasjon og et fag skal utvikle seg, sier Tone Risvoll Kvernes.
De voksne må delta i leken. De må være med. De må ned på gulvet, sammen med barna. Da skjer det noe!
Mye av det jeg gjør og sier skjer uten at jeg tenker særlig mye på hva som bør brukes av verktøy eller lederstil her og nå.
Mine verktøy er: Hodet, ryggraden og erfaringer jeg har fått gjennom studier og arbeid.
Jeg er stolt av at vi klarte å markere oss og nå fram.
Jeg er villig til å kjempe for at den nye rammeplanen skal vektlegge danning og etikk.
Jeg tror «Barnehageopprør 2016» styrket barnehagelærerne som profesjon.
Jeg er villig til å kjempe for at den nye rammeplanen skal vektlegge lek, relasjonsbygging og et helhetlig læringssyn, ikke måloppnåelse og dokumentasjon
Med tanke på framtidssamfunnet er dette det viktigste de voksne i barnehagen kan gjøre: Å medvirke til at barna beholder sin læringslyst, nysgjerrighet og kreativitet – mener professor Dion Sommer.
Gode ledere må være innovative, kulturelle arkitekter. De må kunne tenke nytt, og ikke bare lene seg på det som har vært, mener Tore Hillestad.
Hvordan samtaler vi med barn? Hvilke muligheter tilbyr vi barn for å bli hørt og for å uttrykke seg?
Leken er barnas viktigste redskap for å mestre selve livet og det bør gjenspeiles i den nye rammeplanen
Hva gjør man når arbeidsplassen er preget av dårlig atmosfære, høyt sykefravær og lav trivsel?
– Departementet har vært lydhør. Forslaget til ny rammeplan bygger på de verdiene barnehagefeltet selv har argumentert for.
Jeg er frustrert over at kunnskapsministeren argumenterer med «misforståelse» i alle motargumenter, i stedet for å lytte til profesjonen.
Vi klarte å få Stortingspolitikerne til å forstå at det er barndommen som står på spill.
Begrepet "tydelig leder" går igjen i mange dokumenter og beskrivelser av god ledelse i barnehagen.
Barndommen er under press. Barnehagen er under press. Barn er under press.
Matematikk i barnehagen handler ikke om pluss og minus og regnestykker på papir. Det handler om grunnleggende tall- og begrepsforståelse.
Store og små klosser. Røde og gule knapper. Sko som står på en rekke. Det er små barns hverdag – og det er matematikk.
Å delta på denne konferansen vil være en fin måte for flere å oppdatere seg på forskning og hente inspirasjon til det videre arbeidet med realfag i barnehagen.
Formidling er forenkling, det visste vi egentlig.
Barnehagene har et stort forbedringspotensial
Skolens ekstreme fokus på matematikk og realfag får konsekvenser for barnehagen.
Godt foreldresamarbeid gjør barnehagen bedre
Barnehagene må vite hva de står for og styre virksomheten ut fra dette, mener Grete Helle og Tom Rune Fløgstad. De har skrevet to nye bøker om ledelse i verdistyrte barnehager.
Norske barnehager har et bredt spekter av satsingsområder. I Varingskollen barnehage satser de på golf og alpint.
Kveldsåpne barnehager - bra eller dårlig? Hanne Fehn Dahle har spurt barn og voksne.
Ellebæk barnehage i Danmark har opprettet en «bank» med besteforeldre som både barn, personale og besteforeldre har glede av.
Hvor mye tåler barnehagene?
Hvordan møter vi barna?
Barndom under press
Barnehagelæreren - en hjørnestein i tidlig innsats
Kulturelt mangfold
For 20 år sidan handla det om 6-åringen, i dag om 5-åringen: Barnehagen gir ikkje eit godt nok tilbod for læring og utvikling.
Profesjonens kritiske stemme
Gode, pedagogiske aktiviteter som stimulerer barnas naturlige skaperevne? Det kan være enklere å sette i gang enn du tror.
Ikke søppel. Ikke "verdiløst materiale". Det handler om verdifulle gjenbruksmaterialer, sier Nina Odegard.
Mer utetid gir bedre barnehager
Fagprat med Elisabeth Alnes
Sett av et år til å etablere din barnehages matkultur, er rådet fra høgskolelektor Karen Lassen.
Matematikk handler om å tenke, og om å forstå den verden som omgir oss.
14.10.2014
Lekens rolle
FAGPRAT – DAG ØSTVOLD TANGEN
FAGPRAT – TORA KORSVOLD
Blir du usikker når barn reagerer med sinne og sterke følelser? Lurer du på hvordan du skal møte disse barna?
FAGPRAT MED MARIT PETTERSVOLD
Hva skjer når økonomisk terminologi i stadig økende grad brukes om barnehagen?
Er vi i ferd med å gjøre aggresjon hos barn til et tabu?
Hvem får din stemme til årets Stortingsvalg?
Hvem får din stemme til årets Stortingsvalg?
Hvem får din stemmer til årets Stortingsvalg?
Hvem får din stemme til årets Stortingsvalg
Det er forlagene som bestemmer hva du skal få av faglitteratur
Børs eller katedral i barnehagen?
Internopplæring av assistentene i barnehagen gir bedre kvalitet
I boka Sansenes spiskammer handler det om barn og mat – og om å oppleve med alle sansene
Hvordan kan et fagblad brukes i barnehagens faglige utvikling?
Hva er kreativitet i barnehagen – og hvordan kan vi få mer av den?
Har omsorg kommet i skyggen av læring? Er omsorg en så selvfølgelig del av barnehagens virksomhet at den ikke trengs å diskuteres?
Nye digitale verktøy gir nye muligheter i barnehagen
Den digitale verden er hverdagen for det moderne barnet. Da trenger også barnet en digital dannelse
Nettbrett er et svært godt pedagogisk hjelpemiddel, men det krever aktive og engasjerte pedagoger
Barns kreative og kunstneriske uttrykk skjer ofte på de voksnes premisser.
Hva er kreativitet? Hvorfor er det viktig? Hvilken rolle kan barnehagen ha for å utvikle kreativitet?
Morten Solheim og Lene Chatrin Hansen har i dag overlevert over 17.000 underskrifter for bedre bemanning i fremtidens barnehage.
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?
Begrepet danning er kommet høyt opp på den pedagogiske dagsorden etter siste endring i barnehageloven
Uterommet er barnehagens største rom. Hva fyller vi det med?
Å jobbe med det pedagogiske arbeidet er noe av det viktigste jeg gjør
Barnehager over hele landet skal få tilbud om kurs i praktisk likestillings- og likeverdsarbeid.
Rettferdighet og samsvar mellom ord og handling er viktig for meg
De ansatte setter mindre pris på guttenes adferd i barnehagen
Hvordan lærer barn? Det har jeg forsøkt å lære om av barna selv, forteller Biljana C. Fredriksen ved Høgskolen i Vestfold.
Hvordan lederen i barnehagen fungerer og hvilken pedagogisk faglighet hun har skapt, er avgjørende når førskolelæreren skal velge seg ny jobb
Å lage egen avis om barnehagekvalitet, og få den spredt til hele byens befolkning, var et positivt løft for barnehagene, sier barnehagesjef i Gjøvik kommune, Kirsten Aune.
Felles dugnad og fokus på godt omdømme var viktige stikkord da Bydel Nordre Aker gjennomførte sin rekrutteringskampanje ”Alle fortjener en god start”.
Barnehagedagen i Vanessa Moses’ klasserom begynner alltid med nyhetsstund. Hun forventer at barna holder seg oppdatert på det som skjer
Om barnehagen skal være attraktiv for nye førskolelærere, må den ha et godt omdømme
Barnehagefolk har vært i Irland for å lære om barnehagepedagogikk, ulikhet og liveverd
Mange førskolelærerstudenter har en praksisperiode i utlandet. Hva får de ut av det? Vi har spurt fire av dem.
Å jobbe med dialogen som utgangspunkt for barnets læring er særlig spennende og gir oss som pedagoger et enormt materiale å boltre oss i
Alt vi gjør skal bidra til å skape den gode hverdagen for barna i barnehagen
Kari ønsker seg en husøkonom til å ivareta en del viktige oppgaver i barnehagen
Det helt grunnleggende både for leken og det vi ellers gjør i barnehagen, er hvilket barnesyn og hvilke holdninger til barn vi har, mener Hanne Nesfeldt
Vi må utvikle oss hele tiden for å være attraktive for morgendagens brukere
”Boken kan leses som et kreativt kompass”, skriver Camilla Grieg i boken Fargelek.
Nina drømmer om å ta med hele personalgruppen på en studietur til Reggio Emilia
15.02.2011
Bruk deg selv!
Barn merker når du er ekte og tilstede. Du får aldri magiske øyeblikk med dem dersom du kjører på autopilot og rutine, sier Trude Anette Brendeland.
Barnehageforum har intervjuet studentene som står bak rapporten om hvordan førskolelærere forholder seg til kartlegging.
Samlingsstunden er en pedagogisk skattekiste med uendelige muligheter, sier Trude Anette Brendeland. Hun har skrevet boka ”Magiske samlingsstunder”.
Regjeringen legger frem sin videre satsning på barnehager i generelle ordelag gjennom Soria Moria 2.
Datatilsynet ber nå Oslo Kommune redegjøre for innføringen av pilotprosjektet "Her kommer jeg...".
Hva er foreldre opptatt av når de får anledning til å snakke om egen oppdragelse? Vi har vært med på foreldremøte i Hosle barnehage.
Barnehageforum.no møtte Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i forbindelse med Senter for Profesjonsstudiers årlige samling
De fleste som jobber i barnehagene er assistenter. I tillegg til de ordinære assistentstillingene jobber nå svært mange på dispensasjon som pedagogiske ledere.
Å bli leder er noe annet enn å være leder. En av hovedutfordringene er å løsrive seg fra sin faglige rolle og identitet.
Tenk over hva slags leker og materiell dere kjøper, oppfordrer Jørn Martin Steenhold.
12.06.2007
Omsorg er gull
Eli Rygg er kjent for de fleste fra Portveien 2. En av hennes kampsaker er at barn skal få slippe å bli sammenliknet. Hun jobber i dag mye med barnevern og har mange gode sommertanker til barnehagene.
Høgskolen i Hedmark driver et prosjekt der alle nyutdannede førskolelærere får tilbud om veiledning første året. Resulatatene er meget gode.
Stadig flere norske barnehager bruker speil, og Reggio Emilia-barnehagene er blant inspirasjonskildene.
Det finnes 600 000 mennesker med hørselsskader i Norge i dag, og tallet er økende, Det samme gjelder andelen barn og unge som rammes av hørselsrelaterte lidelser.
Evenshaug og Hallens Barne- og ungdomspsykologi må kalles en klassiker i førskolelærerutdanningen. Tretti år etter at første utgave kom ut, står boka fortsatt på enkelte pensumlister i utviklingspsykologi.
Å være sykehusklovn er en viktig og spesiell jobb. Øes om erfaringene til Siv Øvsthus, en av 3-4 sykehusklovner i Norge.
Kari Pape har skrevet mange bøker. Hennes siste handler om barnehagen som læringsarena: "Se hva jeg kan a!"
Vi møtte Berit Bae i forbindelse med hennes doktoravhandling.
På vårt beseøk ved DiT, førskolelærerutdanningen i Dublin, rakk vi også å snakke med en tredjeklasse student.
Vi har intervjuet Truls fra PysjPopbaluba og Energikampen på NRK. Han har to barn i barnehagen og er rollemodell for tusenvis av barn rundt om i landet.
Barnehageforum har vært i Dublin og sett på barnehagene der. Vi intervjuet foreleser ved førskolelærerutdanningen, Anne Fitzpatrick.
Fagprat med Elisabeth Alnes
siste spørsmål og svar
asd
asd
Les svaret fra Rune Holmedal
Fremmedspråklige barn og prioritet ved opptak

Hei

Skal fremmedspråklige barn ha prioritet ved opptak? Finner ikke noe om dette i Lov om barnehager.

Les svaret fra Tone Rebbestad